Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Instytut Archeologii

WRATISLAVIA ANTIQUA
9

DZIAŁKI MIESZCZAŃSKIE
W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI
ŚREDNIOWIECZNEGO
I WCZESNONOWOŻYTNEGO WROCŁAWIA


PAWEŁ KONCZEWSKIWrocław 2007

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail