Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

NOWOŻYTNY CMENTARZ PRZY KOŚCIELE ŚW. PIOTRA I PAWŁA
NA OSTROWIE TUMSKIM WE WROCŁAWIU (LATA 1621-1670)

MODERN-TIME CHURCH OF ST PETER AND ST PAUL
CEMETERY IN OSTRÓW TUMSKI, WROCŁAW (1621-1670)

SPIS TREŚCI TOMU 17
Strona tytułowa i spis treści

Aleksandra Pankiewicz
  Wstęp 7

I. NOWOŻYTNY CMENTARZ PRZY KOŚCIELE ŚW. PIOTRA I PAWŁA NA OSTROWIE TUMSKIM WE WROCŁAWIU
Aleksandra Pankiewicz, Kamila Marcinkiewicz
  Cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła we Wrocławiu 13
Magdalena Wojcieszak
  Cmentarz św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim w świetle ksiąg parafialnych 47
Aleksandra Pankiewicz, Jacek Witkowski
  Dewocjonalia barokowe odkryte na cmentarzysku przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu 49
Barbara Kwiatkowska, Natalia Szymczak
  Analiza antropologiczna kości ludzkich z badań przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu 69

II. ŻYCIE WOKÓŁ CMENTARZA - KULTURA MATERIALNA MIESZKAŃCÓW OSTROWA TUMSKIEGO W ŚREDNIOWIECZU I OKRESIE NOWOŻYTNYM
Jakub Sawicki
  Elementy stroju i pasa oraz fragmenty opraw ksiąg z ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu 97
Paweł Duma
  Numizmaty z badań przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu 111
Jakub Sawicki
  Stracony Czas. Fragment XVI-wiecznego norymberskiego zegarka dyptykowego z Wrocławia 119
Maksym Mackiewicz
  Nowożytna ceramika artystyczna z badań archeologicznych przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu 129
Joanna Chudziak,
  Fajki ceramiczne z ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu 161
Krzysztof Jaworski
  Obróbka surowca kościanego w średniowieczu i czasach nowożytnych w zachodniej części Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu. Materiały z posesji przy ul. Katedralnej 4 165
Aleksander Chrószcz, Maciej Janeczek
  Wstępna ocena szczątków kostnych zwierząt ze stanowiska archeologicznego przy ul. Katedralnej 4 na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu 205
Ewa Lisowska
  Średniowieczne i nowożytne wyroby z kamienia odkryte podczas badań przy ulicy Katedralnej 4 we Wrocławiu 223
Piotr Gunia
  Charakterystyka petrograficzna zabytków kamiennych pochodzących z badań archeologicznych przy ulicy Katedralnej 4 we Wrocławiu 239
Aleksandra Pankiewicz
  Podsumawanie 255
Aleksandra Pankiewicz
  Summary 259

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail