Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

RYNEK WROCŁAWSKI

W ŚWIETLE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
cz.1

SPIS TREŚCI
I. Wstęp - CEZARY BUŚKO
5
II. Uwagi o geomorfologii wrocławskiego Rynku - HENRYK CHMAL, ANDRZEJ TRACZYK 7
III. Zachodnia pierzeja Rynku - JOLANTA BRESCH, CEZARY BUŚKO, CZESŁAW LASOTA
15
IV. Wschodnia pierzeja Rynku - JOLANTA BRESCH, CEZARY BUŚKO, CZESŁAW LASOTA
73
V. Badania na placu sądowym (wykop nr IX) - JOLANTA BRESCH, CEZARY BUŚKO
109
VI. Wyroby drewniane. Produkcja i dystrybucja - IRENA WYSOCKA 147
VII. Analizy specjalistyczne 209
1. Anatomiczna analiza oraz stan zachowania ścian komórkowych zabytków drewnianych - WŁADYSŁAW PYSZYŃSKI 211
2. Analiza archeozoologiczna kości zwierzęcych - TERESA WISZNIOWSKA, KRZYSZTOF STEFANIAK, PAWEŁ SOCHA 223
3. Ekspertyza patomorfologiczna kości łokciowej z okolicy wrocławskiego pręgierza - BARBARA KWIATKOWSKA, JAKUB TRNKA 233
4. Znaleziska numizmatyczne - ELŻBIETA BARAN, BARBARA BUTENT-STEFANIAK 235
VIII. Zusammenfassung 239
Literatura 247

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail