Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Instytut Archeologii

WRATISLAVIA ANTIQUA 24

JAKUB SZAJT

KULTURA STOŁU MIESZCZAŃSKIEGO NA ŚLĄSKU
W PÓŹNYM ŚREDNIOWIECZU I WE WCZESNEJ NOWOŻYTNOŚCI
NA TLE EUROPEJSKIM


The Table Culture in the Late Medieval and Early Modern Silesian Towns on the European BackgroundISBN 978-83-61416-98-2 (Uniwersytet Wrocławki Instytut Archeologii)
ISBN 978-83-953355-6-3 (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie)Wrocław 2021

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail