Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Instytut Archeologii

WRATISLAVIA ANTIQUA
13

ULICA, PLAC I CMENTARZ
W PUBLICZNEJ PRZESTRZENI
ŚREDNIOWIECZNEGO
I WCZESNONOWOŻYTNEGO
MIASTA EUROPY ŚRODKOWEJ

STRASSE, PLATZ UND FRIEDHOF
IN DEM ÖFFENTLICHEN RAUM
DER MITTELALTERLICHEN
UND FRÜHNEUZEITLICHEN STADT
MITTELEUROPAS

REDAKCJA
STEFAN KRABATH, JERZY PIEKALSKI,
KRZYSZTOF WACHOWSKI

Wrocław 2011

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail