Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

CMENTARZ SALWATORA
PIERWSZA NEKROPOLIA WROCŁAWSKICH PROTESTANTÓW

Zawartość tomu 21

Spis treści / Contents
I. WPROWADZENIE DO ARCHEOLOGII PROTESTANTYZMU NA ŚLĄSKU
(Krzysztof Wachowski)

7
II. CMENTARZ I KOŚCIÓŁ SALWATORA WE WROCŁAWIU W SWIETLE ŹRÓDEŁ PISANYCH
(Daniel Wojtucki)

11
III. OBRZĄDEK POGRZEBOWY NA CMENTARZU SALWATORA WE WROCŁAWIU W ŚWIETLE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
(Magdalena Wojcieszak)

19
IV. KULTURA MATERIALNA W ŚWIELTE ZNALEZISK Z GROBÓW NA CMENTARZU SALWATORA WE WROCŁAWIU
(Jakub Sawicki)

59
ADDENDUM: CZEPEK Z GROBU 1112
(Diana Jędrysek)

138
V. ANALIZA ZMIAN PATOLOGICZNYCH I WYBRANYCH WYZNACZNIKÓW STRESÓW ORAZ IZOTOPÓW STABILNYCH W MATERIALE OSTEOLOGICZNYM Z WCZESNONOWOŻYTNEGO CMENTARZA SALWATORA WE WROCŁAWIU
(Zofia Łubocka, Stanisław Gronkiewicz)

143
VI. KOŚCIÓŁ SALWATORA WE WROCŁAWIU
VI.1. Relikty kościoła Salwatora we Wrocławiu (Przemysław Guszpit, Roland Mruczek, Tomasz A. Kastek) 163
VI.2. Rekonstrukcja kościoła Salwatora we Wrocławiu (Mariusz Caban) 175
VI.3. Problematyka badawcza wrocławskiego warsztatu budowlanego w 2 połowie XV i w XVI wieku (Roland Mruczek) 190
VI.4. Porównawcze badania pomiarowe cegieł z kościoła Salwatora we Wrocławiu (Mariusz Caban) 197
VI.5. Badania zapraw (Maria Gąsior, Wojciech Bartz, Jerzy Raczyk, Paulina Jaciów) 214
VI.6. Kościół Salwatora na tle wrocławskiego warsztatu budowlanego w 2 połowie XV i w XVI wieku
(Wojciech Bartz, Mariusz Caban, Maria Gąsior, Tomasz A. Kastek, Roland Mruczek)
220
VII. NOWA EPOKA - NOWE ZWYCZAJE. PROTESTANCKI OBRZĄDEK POGRZEBOWY NA ŚLĄSKU
(Krzysztof Wachowski)

229
Summary
243
Autorzy
245
PŁYTA DVD
III. OBRZĄDEK POGRZEBOWY NA CMENTARZU ... Aneks 1 (Magdalena Wojcieszak)
18MB
III. OBRZĄDEK POGRZEBOWY NA CMENTARZU ... Aneks 2 (Magdalena Wojcieszak)
1MB
III. OBRZĄDEK POGRZEBOWY NA CMENTARZU ... Aneks 3 groby 1-399 (Magdalena Wojcieszak)
94MB
III. OBRZĄDEK POGRZEBOWY NA CMENTARZU ... Aneks 3 groby 400-799 (Magdalena Wojcieszak)
79MB
III. OBRZĄDEK POGRZEBOWY NA CMENTARZU ... Aneks 3 groby 800-1175 (Magdalena Wojcieszak)
78MB
V. ANALIZA ZMIAN PATOLOGICZNYCH ... (Zofia Łubocka, Stanisław Gronkiewicz) - Aneks
22MB
VI. KOŚCIÓŁ SALWATORA WE WROCŁAWIU
VI.5. Badania zapraw (Maria Gąsior, Wojciech Bartz, Jerzy Raczyk, Paulina Jaciów) - raport laboratorium 19MB

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail