Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

ULICA, PLAC I CMENTARZ W PUBLICZNEJ PRZESTRZENI ŚREDNIOWIECZNEGO
I WCZESNONOWOŻYTNEGO MIASTA EUROPY ŚRODKOWEJ

STRASSE, PLATZ UND FRIEDHOF IN DEM ÖFFENTLICHEN RAUM DER MITTELALTERLICHEN
UND FRÜHNEUZEITLICHEN STADT MITTELEUROPAS

SPIS TREŚCI TOMU 13 / INHALT
  Słowo wstępne 7
  Vorwort 8
Ulrich Müller
  Markt und Straße in den Seestädten Lübeck und Greifswald 9
Thomas Westphalen
  Der Dresdner Neumarkt . vom Friedhof vor dem Tor zum Zentrum der Residenz 23
Waldemar Komorowski
 Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni miasta na przykładzie Krakowa staropolskiego 31
Małgorzata Pytlak
  Cmentarze średniowiecznego Gorzowa Wielkopolskiego 43
Antoni Barciak, Marcin Sepiał
 Ulice, place i cmentarze w przestrzeni miasta Raciborza w średniowieczu i w początkach nowożytności 51
Maciej Trzeciecki
  Przestrzeń publiczna średniowiecznego Płocka jako przedmiot badań archeologa 63
Aleksander Andrzejewski, Jerzy Sikora
  Street, square and cemetery in medieval and modern Drohiczyn 77
Hans-Georg Stephan
  Binnenstruktur und öffentliche Räume in der mittelalterlichen Stadtwüstung Nienover - Neue Erkenntnisse zum mittelalterlichen Straßenbau im Weserbergland 89
Jarosław Lewczuk
  Żary - od osady do miasta 119
Marek Słoń
  Hauptstraße und zentraler Platz in den mittelalterlichen Neustädten Mitteleuropas 127
Mateusz Goliński
 Die Straßen Breslaus im Lichte spätmittelalterlicher Schriftquellen 143
Paweł Konczewski, Jerzy Piekalski
  The streets of medieval Wrocław - methods of construction and functions 155
Bogusław Krasnowolski
 Z badań nad rynkami i placami w planach urbanistycznych i programach lokacyjnych miast małopolskich 163
Rudolf Procházka
 Ulice a náměstí Brna ve 13. století 179
Jan Havrda, Michal Tryml
  Medieval Pavements in the Old Town of Praque. An Archaeological Contribution to the Knowledge of the History of Communications 195
Martin Vyšohlíd
  Náměstí Republiky (Republic Square) in Prague 205
František Kolář, Michal Zezula
  Die Straßen und Ringe im mittelaterlichen und frühneuzeitlichen Opava /Troppau aus der archäologischen Sicht 219
Zofia Maciakowska
 "...bynnen dem rynsteyne". Gospodarowanie skrajnym pasem ulicy w Gdańsku w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych 249
Agata Kucia
  Funkcje rzemieślniczo-handlowe rynków średniowiecznego Krakowa, Kazimierza i Kleparza 259
Urszula Sowina
  Kanały wód odpływowych w późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym Krakowie 269
Dariusz Niemiec
  Bruki na placach i ulicach średniowiecznego zespołu miejskiego Kraków-Kazimierz-Kleparz 275
Robert Krzywdziński
  Nawierzchnie oraz instalacje podziemne przejścia jatek rzeźniczych Głównego Miasta Gdańska 291
Tomasz Cymbalak, Jaroslav Podliska
  New Discoveries of Early Medieval Streets in Lesser Town in Prague. Contribution to Knowledge of Communications Network of Suburbium of the Prague Castle 299
Rudolf Procházka
  Schlußwort 311

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail