Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

Ze studiów nad życiem codziennym w średnowiecznym mieście

Parcele przy ulicy więziennej 10-11 we Wrocławiu

SPIS TREŚCI

Od Redakcji 5
I. Wstęp - JERZY PIEKALSKI
1. Cel i zakres pracy
2. Możliwości i zadania archeologii średniowiecznych miasta
3. Zarys historii archeologii średniowiecznych miast w Europie Środkowej
4. Organizacja i metoda badań przy ul. Więziennej 10-11
7
7
8
9
14
II. Pas nadodrzański Starego Miasta we Wrocławiu - dzieje i podstawy pewnej koncepcji (do połowy XX w.) - MATEUSZ GOLIŃSKI 15
III. Stratygrafia nawarstwień kulturowych - CEZARY BUŚKO
1. Działka przy ul. Więziennej 10
2. Działka przy ul. Więziennej 11
3. Chronologia
21
21
25
33
IV. Budownictwo i warunki zamieszkania
1. Forma i konstrukcja budynków - JERZY PIEKALSKI
2. Ogrzewanie
 A. Piec typu hypokaustum - CEZARY BUSKO
 B. Piec kaflowy - KATARZYNA DYMEK
3. Okucia budowlane i urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą - KRZYSZTOF WACHOWSKI
4. Urządzenia wodno-sanitarne - CEZARY BUŚKO
37
37
42
42
44
53
57
V. Produkcja i konsumpcja
1. Tkaniny - JERZY MAIK
2. Elementy stroju. Pas - KRZYSZTOF WACHOWSKI
3. Ślady obróbki surowca kościanego i rogowego - KRZYSZTOF JAWORSKI
4. Pracownia garbarska - CEZARY BUŚKO
5. Przynależność gatunkowa skór z działki przy ul. Więziennej 11 - TERESA RADEK
6. Naczynia i drobne przedmioty drewniane - KATARZYNA ŚWIĘTEK
7. Manierka pielgrzymia - HALINA ŚLEDZIK-KAMIŃSKA
8. Wyroby kamienne - ANDRZEJ WIŚNIEWSKI
9. Analiza petrograficzna przedmiotów kamiennych - JACEK MICHNIEWICZ
10. Szczątki kostne zwierząt. Uwagi o konsumpcji mięsa - PAWEŁ SOCHA, KRZYSZTOF STEFANIAK, TERESA WISZNIOWSKA 
61
61
66
70
92
95
105
119
120
136
142
VI. Naczynia ceramiczne - JERZY NIEGODA 157
VII. Militaria - KRZYSZTOF WACHOWSKI 183
VIII. Rozrywka - zabawki i drobna plastyka figuralna - TOMASZ BORKOWSKI 187
IX. Rozplanowanie parceli i struktura zawodowa jej mieszkańców - CEZARY BUŚKO 203
X. Studien liber das Alltagsleben in der mittelalterlichen Stadt. Zusammenfassung 217
Literatura 243
Ryciny
Do pobrania tom 1 w całości [72MB pdf]

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail