Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

WRATISLAVIA ANTIQUA
TOM 8

ŚLĄSK W CZASACH HENRYKA IV PRAWEGO

SPIS TREŚCI
HENRYK SAMSONOWICZ
  Śląsk w Europie w czasach Henryka IV Probusa 7
TOMASZ JUREK
  Plany koronacyjne Henryka Probusa 13
WINFRIED IRGANG
  Heinrich IV und die Kirche 31
JERZY PIEKALSKI
  Wrocław - miasto Henryka IV 39
MATEUSZ GOLIŃSKI
  Miasta a polityka gospodarcza Henryka IV Probusa 49
BORYS PASZKIEWICZ
  Gdzie są monety Henryka Probusa? 63
KRZYSZTOF WACHOWSKI, JACEK WITKOWSKI
  Henryk IV Prawy - homo oeconomicus czy homo ludens? 71
ROMUALD KACZMAREK
  Kolegiata Krzyża Świętego we Wrocławiu jako fundacja Henryka IV Probusa. Impuls i następstwa - świadectwa ikonograficzne 85
BORYS PASZKIEWICZ
  Henryk Probus między historią, archeologią i mitologią Próba podsumowania 101
BORYS PASZKIEWICZ
  Heinrich Probus zwischen Geschichte, Archaologie und Mythologie Versuch einer Zusammenfassung 105

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail