Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Instytut Archeologii

WRATISLAVIA ANTIQUA
14

ZE STUDIÓW NAD ŻYCIEM CODZIENNYM W ŚREDNIOWEICZNYM MIEŚCIE

ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE
NIECZYSTOŚCI W MIASTACH STREF
BAŁTYCKIEJ I SUDECKO-KARPACKIEJ
W XIII-XVI WIEKU


PAWEŁ CEMBRZYŃSKI

Wrocław 2011

Aktualizacja strony: 16.07.2015 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail