Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

BROŃ BIAŁA NA ŚŁĄSKU
XIV - XVI WIEK

SPIS TREŚCI TOMU 10
Wstęp
9
Stan badań
13
I. Broń sieczna i kolna
15
1. Puginały średniowieczne 15
2. Puginały z XVI w. 31
3. Tasaki i szable 38
4. Kordy 45
5. Miecze 68
II. Broń drzewcowa
85
1. Włócznie 85
2. Glewie 104
3. Gizarmy 106
4. Halabardy 107
5. Broń spokrewniona z halabardą 127
6. Piki 131
7. Urazy spowodowane bronią drzewcową 134
III. Broń obuchowa
135
1. Czekany i topory 135
2. Goedendag na Śląsku 142
3. Wekiery 146
4. Cepy bojowe 147
Zakończenie 148
Katalog zabytków 152
Katalog rycin 174
Bibliografia 365
Summary 376

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail