Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

DZIAŁKI MIESZCZAŃSKIE
W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI
ŚREDNIOWIECZNEGO
I WCZESNONOWOŻYTNEGO WROCŁAWIA

SPIS TREŚCI TOMU 9
I. Wstęp
7
II. Zagospodarowanie południowo-wschodniej części Wrocławia w okresie przedparcelacyjnym
21
III. Rozmiary parcel pierwotnych i zmiany parcelacyjne w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych
27
IV. Budynki przyfrontowe
43
V. Zagospodarowanie zatylnych części działek
57
VI. Osadnictwo w południowo-wschodniej części miasta na tle innych dzielnic średniowiecznego Wrocławia i wybranych miast Europy Środkowej
87
VII. Zakończenie
99
VIII. Katalog
103
Literatura
123
Abbildungsverzeichnis
129
Zusammenfassung
133

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail