Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

WRATISLAVIA ANTIQUA
TOM 6

WROCŁAW NA PRZEŁOMIE ŚREDNIOWIECZA
I CZASÓW NOWOŻYTNYCH
MATERIALNE PRZEJAWY ŻYCIA CODZIENNEGO

SPIS TREŚCI
  Od redakcji 7
JERZY PIEKALSKI
  Elementy infrastruktury średniowiecznego Wrocławia 9
PRZEMYSŁAW NOCUŃ
  Zabytki jurysdykcji karnej w późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym Wrocławiu w ujęciu archeologii historycznej 25
LECH MAREK
  Przyczynek do poznania broni białej wrocławskiej piechoty z XIV-XVI wieku 41
KATARZYNA NOWOSIELSKA
  Średniowieczne i nowożytne wyroby szklane z badań na Starym Mieście we Wrocławiu 57
MAGADALENA KONCZEWSKA, PAWEŁ KONCZEWSKI
  Zabytki metalowe z fosy miejskiej we Wrocławiu 89
TOMASZ BORKOWSKI
  Produkcja figurek ceramicznych w późnośredniowiecznym Wrocławiu 207
ANDRZEJ JASTRZĘBSKI
  Wybrane aspekty życia codziennego w średniowiecznym Wrocławiu na podstawie wyrobów kościanych i rogowych 245
TOMASZ BORKOWSKI
  Gliniane skarbonki, przybory do gier, figurki ceramiczne oraz szczudło i flet z badań we Wrocławiu 269
ANNA BILIŃSKA
  Nowożytne fajki z badań na Starym Mieście we Wrocławiu 285
HANS-GEORG STEPHAN
  Badania nad ceramiką "grupy Falkego". Bogato zdobiona gotycka kamionka łużycka i jej środowisko archeologiczno-historyczne 293
ROBERT SZWED
  Wczesnonowożytna ceramika naczyniowa z ulicy św. Antoniego we Wrocławiu 331
KRZYSZTOF WACHOWSKI
  Wrocław na przełomie średniowiecza i nowożytności 383

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail