Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Instytut Archeologii

WRATISLAVIA ANTIQUA
20

ŚREDNIOWIECZNE ŚWIECKIE
ODZNAKI W POLSCE NA TLE EUROPEJSKIM

MEDIEVAL SECULAR BADGES IN POLAND
AGAINST THE EUROPEAN BACKGROUND


Jakub SawickiWrocław 2014

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail