Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

PÓŹNOŚREDNIOWIECZNE SZKLARSTWO NA ŚLĄSKU

JADWIGA BISZKONT

SPIS TREŚCI
Wstęp
7
I. Problem hutnictwa szkła na Śląsku
9
II. Średniowieczne naczynia szklane na Śląsku
27
Zakończenie
55
Katalog zabytków
57
Mapy
131
Tablice
133
Fotografie
211
Wykaz cytowanej literatury
216
Late medieval glass in Silesia. Summary
221

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail