Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

KULTURA STOŁU MIESZCZAŃSKIEGO NA ŚLĄSKU W PÓŹNYM ŚREDNIOWIECZU I WE WCZESNEJ NOWOŻYTNOŚCI NA TLE EUROPEJSKIM

Zawartość tomu 24 (2021)

Spis treści
1. WPROWADZENIE
11
2. JEDZENIE I PICIE – PRZEMIANY ZASTAWY STOŁOWEJ W MIASTACH ŚLĄSKICH
21
3. OBMYCIE RĄK – NACZYNIA DO ABLUCJI
87
4. ZDOBNICTWO I TREŚCI IDEOWE WYBRANYCH ELEMENTÓW ZASTAWY STOŁU
91
5. ZASTAWA STOŁU JAKO WYZNACZNIK KONTAKTÓW HANDLOWYCH I ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNEGO
109
6. PRZEMIANY OBYCZAJÓW W KULTURZE STOŁU
119
Tablice
127
Bibliografia
261
Summary
285
Katalog
291
Podziękowania
425

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail