Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Instytut Archeologii

WRATISLAVIA ANTIQUA 23

RYTM ROZWOJU MIASTA NA KULTUROWYM POGRANICZU

STUDIUM STREFY PLACU NOWY TARG WE WROCŁAWIUReakcja
Jerzy Piekalski
Krzysztof Wachowski

ISBN 978-83-61416-89-0
DOI 10.23734/22.18.100

Wrocław 2018

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail