Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Instytut Archeologii

WRATISLAVIA ANTIQUA
6

WROCŁAW NA PRZEŁOMIE ŚREDNIOWIECZA I CZASÓW NOWOŻYTNYCH
MATERIALNE PRZEJAWY ŻYCIA CODZIENNEGO

BRESLAU AN DER WENDE VOM MITTELALTER ZUR NEUZEIT
ALLTAGSLEBEN IM SPIEGEL DER METERIELLEN SACHKULTUR



Pod reakcją
Jerzego Piekalskiego i Krzysztofa Wachowskiego


Wrocław 2004

Aktualizacja strony: 16.07.2015 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail