Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Instytut Archeologii

AKME - Ździsław Wiśniewski

WRATISLAVIA ANTIQUA
2

ZE STUDIÓW NAD ŻYCIEM CODZIENNYM W ŚREDNIOWIECZNYM MIEŚCIE

ŚREDNIOWIECZNY ŚLĄSK I CZECHY
CENTRUM ŚREDNIOWIECZNEGO MIASTA
WROCŁAW A EUROPA ŚRODKOWA

Pod reakcją
Jerzego Piekalskiego i Krzysztofa Wachowskiego


Wrocław 2000

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail