Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

RYNEK WROCŁAWSKI

W ŚWIETLE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
cz.2

SPIS TREŚCI
I. WSTĘP - Jerzy Piekalski
5
II. PÓŁNOCNA PIERZEJA RYNKU 11
1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych - JOLANTA BRESCH, CZESŁAW LASOTA, JERZY PIEKALSKI 11
2. Rozwój zabudowy murowanej w średniowieczu - CZESŁAW LASOTA 69
III. PÓŁNOCNA STRONA BLOKU ŚRÓDRYNKOWEGO 79
1. Stratygrafia nawarstwień kulturowych - ALEKSANDER LIMISIEWICZ, JERZY PIEKALSKI, TOMASZ PŁONKA, ANDRZEJ WIŚNIEWSKI, ZDZISŁAW WIŚNIEWSKI 79
2 O zabudowie strony północnej bloku śródrynkowego - RAFAŁ CZERNER, CZESŁAW LASOTA 109
IV. BADANIA PRZED ZACHODNIĄ PIERZEJĄ BLOKU ŚRÓDRYNKOWEGO - TOMASZ PŁONKA, ANDRZEJ WIŚNIEWSKI 121
V. BADANIA PRZY WSCHODNIEJ PIERZEI RYNKU - BOGDAN KITLIŃSKI 173
VI. DZIAŁKA MIESZCZAŃSKA RYNEK 50 - IGIELNA 18 183
1. Przemiany osadnicze w świetle nawarstwień kulturowych - PRZEMYSŁAW GUSZPIT, ANDRZEJ WIŚNIEWSKI 183
2. Przemiany architektoniczne zabudowy posesji i jej sąsiedztwa w XIII-XX w. - MAŁGORZATA CHOROWSKA 204
3. Pracownie rogownicze - KRZYSZTOF JAWORSKI 213
4. Szczątki kostne zwierząt - TERESA WISZNIOWSKA, KRZYSZTOF STEFANIAK, PAWEŁ SOCHA 213
VII. PRZYBORY KUPIECKIE ZE STAREGO MIASTA WE WROCŁAWIU - - KRZYSZTOF WACHOWSK
277
VIII. ZAKOŃCZENIE - JERZY PIEKALSKI
287
Literatura
293
Zusammenfassung
299

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail