Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

ŚREDNIOWIECZNE I NOWOŻYTNE
NEKROPOLE WROCŁAWIA
CZ.I

SPIS TREŚCI TOMU 12
Krzysztof Wachowski
  Od Redakcji 7
CMENTARZE KATOLICKIE
Magdalena Wojcieszak
 Nekropole wrocławskiej katedry p.w. św. Jana Chrzciciela. Nowożytny cmentarz na Zatumiu 11
Magdalena Wojcieszak, Krzysztof Wachowski
  Średniowieczne cmentarzysko przy kościele św. Wojciecha we Wrocławiu 53
Jerzy Romanow, Malgorzata Romanow
  Opactwo kanoników regularnych św. Augustyna na Piasku we Wrocławiu w świetle badan archeologicznych 139
Krzysztof Wachowski
  Cmentarz przy kościele klasztornym św. Macieja we Wrocławiu 165
Jerzy Romanow, Malgorzata Romanow
  Szpital Ducha Świętego we Wrocławiu w świetle badan archeologicznych 171
II. CMENTARZE EWANGELICKIE
Barbara Krukiewicz, Aleksandra Pankiewicz, Marcin Paternoga
  Starszy cmentarz parafii ewangelickiej na Psim Polu (1790/92-1945 r.) 183
Dariusz Danel, Monika Krzyżanowska, Honorata Rutka, Jacek Szczurowski
  Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarza parafii ewangelickiej na Psim Polu 211
III. RELIKWIE W KOŚCIOŁACH WROCŁAWIA
Wojciech Kucharski
  Historia relikwii Blogosławionego Czesława - od pochówku do pierwszej translacji 231
Krzysztof Wachowski, Jacek Witkowski
  Relikwie swiętych Liberaty, Teodozji i Konstancji z kościola św. Klary we Wrocławiu 241
IV. SKAZAŃCY I SAMOBÓJCY
Daniel Wojtucki
  Pochówki skazańców i samobójców na wrocławskich cmentarzach od XVI do XVIII wieku 247
V. CMENTARZE ŻYDOWSKIE
Bartłomiej Stawiarski
  Cmentarze Żydów aszkenazyjskich w średniowieczu. Przykład Wrocławia 261

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail